Skräck från 1800-talet – Frankenstein

frankenstein-eller-den-moderne-prometeusMary Shelleys Frankenstein utkom i början av 1800-talet. Den kategoriseras som en gotisk novell med en blandning mellan skräck och romantik. Den kallas för gotisk för att miljön gotiska berättelser utspelar sig i är gamla slott och kloster med underjordiska passager och dolda utrymmen och rum bakom lönndörrar.

Nyromantikerna svärmade för medeltidens kultur där gamla borgruiner och gotiska katedraler blev omtyckt rekvisita. Dessutom hade denna typ av romaner skräckeffekter som särskilt kännemärke, man fascinerades även av galenskap. Både skräckeffekten och galenskapen är betydande i Frankenstein. Skräckeffekten är subtil och genomsyrar hela berättelsen och uppstår redan i början med Waltons beskrivning av sitt möte med Frankenstein.

Boken börjar alltså med en upptäcktsresandes brev till sin syster. I dessa brev berättar han om sin egen resa och hur han på denna resa träffar på en vetenskapsman, Frankenstein. Sedan övergår berättandet till ett nedskrivet manus av det som Frankenstein berättat för Walton. Frankenstein berättar således om sitt intresse för vetenskapen och sin önskan att skapa liv av död materia i kombination med elektricitet (och galvanism). Han lyckas skapa en varelse som har mänskliga funktioner men till sinnet är som ett nyfött barn och till råga på allt ser hemsk ut. (Innan jag läste boken trodde jag, så som många andra, att det var monstret som hette Frankenstein). Mitt i boken får man följa varelsen eller monstret i hans berättelse och upplevelser tills han möter sin skapare Frankenstein.

Monstret blir illa bemött pga sitt utseende och människor i hans närhet blir rädda. Det skapar en ensamhet hos monstret som gör att han vill hämnas på sin skapare. Han får tillfälle till detta då han av en händelse springer på Frankensteins lillebror. När han väl träffar Frankenstein vill han att han ska skapa honom en fru för att han inte ska vara ensam. Frankenstein lovar detta men ångrar sig. Efter det sker fler dödsfall i Frankensteins närhet. Och jag kommer inte avslöja hur det slutar.

Budskap

Undertiteln till Frankenstein är The Modern Prometheus eller på svenska Den moderne Prometeus. Denna titel syftar tillbaka på Prometheus i den grekiska mytologin. Han tyckte människan var överlägsen djuren och stal elden och gav den till människan. Och detta var ett sätt att trotsa guden Zeus.Och som Mazzarella skriver så hänvisar Mary Shelley till Prometheus i brev ”Ensam stal Prometheus eld för att väcka den första människan till liv”. På Shelleys tid var elden en symbol för människans färdigheter och framför allt elektricitet och Shelleys funderingar kring detta var främst om hur liv kan skapas och i detta sammanhang galvanism. Paralleller kan alltså dras till Frankenstein då han anser sig stå över mänskligheten genom att skapa liv av död materia och detta genom elektricitet. Och går man vidare i tankarna och drar paralleller till idag så borde ju hjärtstartare och andra livsåtergivande maskiner inom vetenskapen just fylla den funktionen. Idag kan man ju ge liv tillbaka till någon som fått hjärtstopp. Så var Shelley bara väldigt före sin tid i sina funderingar och tankar?

Prometheus blir bestraffad genom att bindas vid en klippa. Där hackade en rovfågel ständigt ut hans lever, vilken dock lika ständigt växte ut igen. Frankenstein blir också bestraffad i det att hans närmaste blir mördade av monstret.

Boken lyfter frågan om hur mycket kan man experimentera med naturen. Paralleller kan dras till dagens samhälle och forskning. Bland annat forskas det kring gener och även fosterdiagnostik där man kan välja bort människor i ett tidigt stadium.

Monstret kräver, i slutet av sin berättelse, att Frankenstein ska skapa en fru till honom – ”Jag kräver en varelse av annat kön, men lika hemsk som jag själv”. Frankenstein går tveksamt med på detta. Han inser dock att han genom sitt skapande av liv gått över gränsen för vad som är möjligt och förstör sin påbörjade varelse. I och med det skriver han på sin egen dödsdom och ett evigt lidande.

Efter mordet på vännen Clerval inser han att monstret inte kommer sluta innan någon av dem är död. Monstret säger ju också att ”kom ihåg att jag kommer att vara hos dig på din bröllopsnatt”. Frankenstein tror då att det är honom monstret är ute efter men det är istället hans fru Elisabeth – ”När jag trodde att jag bara förberedde min egen död påskyndade jag ett långt kärare offers bortgång.” Och detta för att skapa största möjliga lidande, samma lidande som monstret anser sig ha.

Ett annat budskap jag läste in i boken var hur människor möter det främmande. Monstret var en god varelse inledningsvis men vartefter tiden går och han lär sig mer och mer om samhället och människor desto ondare blir han. Monstret blir alltså så som människor behandlar honom. Eftersom människorna behandlar honom illa, de blir rädda för honom och då blir han ond. Det framkommer tydligt i hans berättelse. Han vill inget hellre än att passa in och kunna leva ett lyckligt och lugnt liv.

Paralleller av denna berättelse kan även dras till dagens samhälle. Hur ser vår acceptans ut för människor som är olik oss själva? Och vad gör denna brist på acceptans med de människor som enligt våra normer inte passar in?

Frankenstein och hans monster

Frankensteins uppväxt i en schweizisk, välbärgad familj som blir intresserad av vetenskap. Efter studier blir han besatt av att skapa liv och skapar en varelse. När monstret börjar döda människor i hans närhet blir han fylld av skam och rädsla av att ha skapat detta monster. Efter mordet på hans bror borde han trätt fram och berättat för att skona livet på den oskyldiga Justine. Men han avstår från att göra detta och bidrar sålunda till ytterligare en död. I början är Frankenstein en oskyldig ung man som förvandlas till synisk och skuldtyngd.

Monstret var skapat av gamla kroppsdelar. Från början var han som ett oskyldigt, nyfött barn med samma hjärnkapacitet. Han lär sig av samhället. Från början är han god och vill bara gott. Han vill passa in i samhället men när människor möter honom blir de rädda för honom. Han känner ett utanförskap och genom att bli behandlad som ond blir han det. Men ondskan visar sig endast i att han vill hämnas på sin skapare. ”Jag tittade på mitt offer, och mitt hjärta svällde av skadeglädje och helvetisk triumf. Jag klappade händer och utropade: Jag kan också framkalla förtvivlan. Min fiende är inte orubblig. Detta dödsfall kommer att göra honom förkrossad, och tusen andra olyckor ska plåga och tillintetgöra honom.”

Bägge karaktärerna har både en god och en ond sida. Vem är egentligen mest ond?

Källor:

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/239776/Gothic-novel

http://sv.wikipedia.org/wiki/Prometheus

Bergsten, Staffan och Elleström, Lars, 2004, Litteraturhistoriens grundbegrepp, Studentlitteratur, Lund

Holmberg, Claes-Göran och Ohlsson, Anders, 1999, Epikanalys- En introduktion, Studentlitteratur, Lund

Mazzarella, Merete, 2014, Själens Nattsida – om Mary Shelley och hennes Frankenstein, Atlantis, Finland

Konspirationsteorier på högsta nivå

hamlet”Att vara eller inte vara” en klassiker som så många andra från Hamlet av Shakespeare. Handlingen utspelade sig på slottet i Helsingör. Prins Hamlet får veta att den nuvarande kungen, Claudius, har mördat hans far – den tidigare kungen. Han vet inte om detta är sant så han låtsas vara sinnessjuk för att testa kungen. Han sätter upp en pjäs där mordet spelas upp. Kungen reagerar på ett sätt som gör att Hamlet tror att han är skyldig och Hamlet beslutar sig för att hämnas.

Kungen förstår att Hamlet är honom på spåren och skickar honom till England för att döda Hamlet. PÅ vägen överfalls de av pirater och Hamlet lyckas komma hem igen. Hamlet hade innan han for iväg dödat Polonius när han smyglyssnade på ett samtal mellan Hamlet och hans mor där Hamlet berättar om sina misstankar. Polonius dotter tar livet av sig och hennes bror vill då hämnas för både faderns och systerns död. Hamlet luras då av brodern och av kungen till en fäktningsmatch där en förgiftat svärd används. Men brodern lyckas inte döda Hamlet utan Hamlet dödar honom istället.

Ja, så fortsätter det med komplotter där även Hamlets mor, drottningen dör, Claudius blir dödad och till slut dör även Hamlet av sina skador. Det är helt enkelt konspirationer på hög nivå genom hela pjäsen.

”Ditt kräkmedel” och ”Ditt tattarluder” – En midsommarnattsdröm

en-midsommarnattsdromEn midsommarnattsdröm känner väl alla till. Själv har jag inte läst den på riktigt förrän nu. Det är en medeltida pjäs av Shakespeare som handlar om Teseus’, hertigen av Aten, planering av sitt giftemål med Hippolyta, amazonernas drottning, som han tagit tillfånga. Pjäsen börjar med att introducera 4 ungdomar och deras inbördes kärleksförhållande. Egeus vill förmå sin dotter Hermia att gifta sig med Demetrius, som vill gifta sig med henne för att ta del av Egeus ställning i samhället. Hermia däremot är förälskad i Lysander och vill gifta sig med honom. Lysander är förälskad i Hermia till en början och Helena är förälskad i Demetrius. Snart blir det förvecklingar då en kärleksört kommer med i spelet. Som en biscen håller några hantverkare på att repetera en pjäs till bröllopet, med komiska och gycklande inslag.

Min första reaktion när jag läste En midsommarnattsdröm i översättning av Göran O. Eriksson var det råa språket. Sättet att tilltala varandra med hårda ord. Framförallt i scen 25 där alla ungdomar samlats och Lysander säger till Hermia saker som ”ditt kräkmedel” och ”ditt tattarluder”. Nu har jag inte läst den på originalspråk så jag vet inte om orden låter lika råa på engelska som i översättning. Användes verkligen språket på det sättet på medeltiden?

Den version jag läste hade kommentarer i slutet som förklaring till pjäsen, vilket underlättade förståelsen. Så som att det inte är en geografisk skillnad på staden och skogen utan en kronologisk. Detta är tidstypiskt, de medeltida spelen omfattar långa tidsrymder, vilket i och för sig inte är fallet här, och att man förflyttar sig från en plats till en annan genom ändring av scenbilden. I detta fall skildras förflyttningen mellan staden och skogen men med en underförstådd mening att förflyttningen inte är fysisk.

Pjäsen lyfter fram maktkamp mellan segrare och besegrade men även makten Hermias far vill ha över henne och ha möjlighet att bestämma vem hon ska gifta sig med. Det visar nog på hur samhället såg ut vid tiden för pjäsens uppkomst i slutet på 1500-talet. Då var det nog mer vanligt än ovanligt att fäderna bestämde vem barnen skulle gifta sig med men något mer ovanligt att de blir emotsagda så som Hermia gör här. Paralleller kan nog även dras till vissa kulturer idag.

Ytterligare tidstypiska drag i de medeltida spelen är att det fanns inslag av gycklarupptåg och fars till skillnad från tidigare mer allvarstyngda spel. Så även i En midsommarnattsdröm med hantverkarnas uppförande av sagan om Pyramus och Thisbe. Delarna kring repetitionerna visar på att det finns en stor del komik i pjäsen. Bland annat tar de inte skådespeleriet på allvar. Och att de vill vara övertydliga för att inte åskådarna ska bli rädda för tex lejonet. Och att de ska skapa månsken genom att en person kommer in med en lykta och säger att han är ”gubben i månen”.