Minnet av en uppväxt

spdomen__en_flickas_memoarerSpådomen är en berättelse ur minnet av en uppväxt. Vad som rör sig i huvudet på ett barn och senare tonåring och hur mammans självutplånande och självömkan påverkar barnet. Relationen mellan mor och dotter beskrivs målande.

”Det är något med mammas liv som hon här ansvaret för. Vad är det? Det är att mamma har ett liv som hon inte trivs med. Mamma tvingas göra en massa saker som hon inte har lust med.” En beskrivning av skuldkänslor av att bara finnas till. Mamman fick ge upp sin musikaliska karriär då de följde pappans val vilket påverkar hela familjen under tiden pappan bor kvar men framförallt när han lämnar mamman. Det gör att flickan tar på sig en glad fasad som aldrig klagar. Att det sedan i sin tur påverkar henne som person i sitt vuxna liv är inte alls konstigt.

Flickan funderar även mycket på kärlek, om det beror på att hon växer upp i ett kärlekslöst äktenskap är nog svårt att avgöra. I tiden för berättelsen skulle man ju hålla ihop för barnens skull, varken bra nu eller då. Men flickan finner att kärlek finns i faster Rickis liv, till slut. Det blir än mer magiskt när Ricki gått till spådam som förutspått att hon skulle träffa en mörk man, som hon sedan också gör. Det ger barnet ett hopp om att kärlek finns och kan uppnås.

Andra tankeväckande fraser som jag kommer bära med mig är:

”Människor vet inte mycket om varandra.”

Man har förutfattade meningar om andra människor.

”Någon klok människa har sagt att vi bara består av fiktion, av tanken som vi gör om oss själva.” Efterhandskonstruktioner av att beslut fattas i logik och tankeskärpa.

En väldigt bra bok med ett fint språk som är väl värd att läsa.

Minnesbilder ur ett liv

Jag har varit på en författarträff med Agneta Pleijel på Lomma Bibliotek. Jag gick dit utan större kännedom om författaren och hennes verk. Nu ser jag verkligen fram emot att läsa Pleijels senaste bok Spådomen. Berättelsen bygger på gestaltningar av minnesbilder från författarens eget liv och kretsar kring hennes (flickan i boken) faster Ricki. Berättelsen har två berättare  – flickan, ett hon, och ett jag. Jaget är en äldre persona som fyller i det den unga flickan inte kan veta. I slutet sammanfaller hon och jag mer och mer. Pleijel läste några passager ur boken som skapade ett intresse. Hon berättade dessutom om omständigheter, personer och händelser ur hennes eget liv som gjort boken till vad den är.